ด้วยบริการข้อมูลดิจิตอลของสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง คุณสามารถเรียกค้นข้อมูลประเภทต่างๆได้อย่างรวดเร็ว โดยการเลือก หัวข้อของการสืบค้นที่ต้องการ ได้จากเมนูทางด้านบน 
Copyright ฉ 2001-2002 Excel Link Co.Ltd,
All Rights Reserved.